Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 87 kết quả (0.4400522 giây)
Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô : phiên bản thực chiến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội , 2020
Ký hiệu phân loại: 629.28722
ISBN: 9786045570524
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa động cơ ôtô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
ISBN: 9786043161472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : kỹ năng cơ bản sửa chữa ôtô
Tác giả: Chu Mậu Kiệt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
ISBN: 9786043161489
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa gầm, mâm ôtô
Tác giả: Lương Gia Sinh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
ISBN: 9786043161458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa điện ô tô
Tác giả: Mạc Quân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
ISBN: 9786043161465
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bảo dưỡng ôtô
Tác giả: Vỹ Gia Tráng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
ISBN: 9786043161441
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sữa chữa xe gắn máy : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 518 Định dạng: PDF
Sửa chữa ô tô : Hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.28
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 520 Định dạng: PDF
Tự sửa xe gắn máy Honda
Tác giả: Nguyễn Oanh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật sửa chữa môtô xe máy : giáo trình
Tác giả: Lê Xuân Tới,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục