Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 120 kết quả
Volkswagen Passat
Tác giả: Tomasz Kośmicki, Wacław Sobolewski
Xuất bản: : WKL Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Volkswagen Polo
Tác giả: Hans-Rüdiger Etzold
Xuất bản: : Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Toyota Corolla
Tác giả: J I Inni Storer
Xuất bản: : Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Yamaha XV535 through 1100 owners workshop manual
Tác giả: Alan Ahlstrand, John Harold Haynes
Xuất bản: Sparkford Nr Yeovil Somerset England Newbury Park Calif: Haynes Pub Haynes North America, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
BMW 3-series : service manual, M3, 318i, 323i, 325i,328i, sedan, coupe, and convertible 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 19...
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge Mass: Bentley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
How to make your car last forever
Tác giả: Tom Torbjornsen
Xuất bản: Minneapolis: MBI Pub Co, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  629.28
 
Traffic [electronic resource] : why we drive the way we do (and what it says about us)
Tác giả: Tom Vanderbilt
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  629.28
 
The car care book
Tác giả: Ron Haefner
Xuất bản: Australia United States: ThomsonDelmar Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Bike repair & maintenance for dummies
Tác giả: Dennis Bailey, Keith Gates
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Sửa chữa ô tô : Hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục