Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
How-To Hydroponics, Fourth Edition
Tác giả: Keith Roberto
Xuất bản: : Futuregarden, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.585
 
Hydroponics for the home grower
Tác giả: Howard M Resh
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.585
 
Khảo sát ảnh hưởng của giá thể và môi trường dinh dưỡng lên sự sinh trưởng và phát triển của cây cải cầu vồng (beta vulg...
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  631.585
 
Ảnh hưởng của thành phần môi trường lên sự sinh trưởng của cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) trong hệ thống thủy canh ngâ...
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Anh, Phan Quốc Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  631.585
 
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể kháng lên khả năng sinh trưởng và ra hoa của cây dã y...
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Phan Quốc Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  631.585
 
Aquaponics Food Production Systems : Combined Aquaculture and Hydroponic Production Technologies for the Future
Tác giả: Simon Goddek, Gavin M Burnell, Gavin M Burnell, Simon Goddek, Alyssa Joyce, Alyssa Joyce, Benz Kotzen, Benz Kotzen
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.585
 
1

Truy cập nhanh danh mục