Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dê
Tác giả: Phùng Quốc Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39
 
Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc dê
Tác giả: Nguyễn Hữu Hoàng, Lương Xuân Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39
 
Kỹ thuật nuôi dê sữa và phòng chữa bệnh
Tác giả: Lê Văn Thông, Nguyễn Duy Lý, Trần Quang Hân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39
 
Nuôi dê sữa và dê thịt
Tác giả: Nguyễn Thiện, Đinh Văn Chiến
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39
 
Phát triển kinh tế nông hộ từ nuôi dê
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39
 
Giáo trình chăn nuôi dê
Tác giả: Đinh Văn Bình, Hoàng Toàn Thắng, Nguyễn Văn Bình, Trần Trang Nhung
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39
 
Kỹ thuật nuôi dê khoa học đạt năng suất và hiệu quả cao
Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.39
 
Goats (Capra) : From Ancient to Modern
Tác giả: Sándor Kukovics, Sándor Kukovics
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  636.39
 
Mosaic vaccines for serotype a foot-and-mouth disease virus [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Los Alamos NM Oak Ridge Tenn: Los Alamos National Laboratory Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2019
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  636.39
 
The dairy goat handbook : for backyard, homestead, and small farm
Tác giả: Ann Starbard
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục