Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Ngọc Cẩm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.63
 
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức sổ kế toán lập, đọc, phân tích báo cáo tài c...
Tác giả: Võ Văn Nhị
Xuất bản: H: Tài chính, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
Hệ thống kế toán doanh nghiệp : Sơ đồ hướng dẫn hạch toán-Hướng dẫn chuyển sổ
Tác giả: Đặng Văn Thanh
Xuất bản: H: Tài chính, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
Hệ thống kế toán doanh nghiệp : Hướng dẫn về chứng từ kế toán-Hướng dẫn vể sổ kế toán
Tác giả: Đặng Văn Thanh
Xuất bản: H: Tài chính, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
Chế độ kế toán mới doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: H: Lao độngXã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
Cẩm nang nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp 2010
Tác giả: Quốc Cường, Tuấn Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
133 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên các lớp không thuộc chuyên ngành Kế toán - kiểm toán
Tác giả: Võ Văn Nhị
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
135 sơ đồ kế toán doanh nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
189 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Dùng cho học viên hệ Trung cấp kế toán và học viên các lớp đào tạo ngắn hạn thuộc các T...
Tác giả: Võ Văn Nhị
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán
Tác giả: Võ Văn Nhị
Xuất bản: H: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.63
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục