Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3999181 giây)
Create your own employee handbook
Tác giả: Guerin Lisa,
Thông tin xuất bản: : Nolo , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.301
ISBN: 0873379160
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12870 Định dạng: PDF
Evaluating Human Resources Programs
Tác giả: Edwards Jack E,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.301
ISBN: 9780787994877
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lead the work : navigating a world beyond employment
Tác giả: Boudreau John W,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.301
ISBN: 9781119040040 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Leading an HR transformation : a practical roadmap for aligning people strategies to business results
Tác giả: Anderson Carol,
Ký hiệu phân loại: 658.301
ISBN: 9781586443818
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146582 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục