Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 644 kết quả (0.5700012 giây)
Digital Service Platforms
Tác giả: Kang Kyeong,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.81202854678
ISBN: 9781839691010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quản trị bán hàng
Tác giả: MComer James,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1995
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị bán hàng
Tác giả: James M Comer,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1113 Định dạng: PDF
CALL CENTER HANDBOOK : DESIGN, O
Tác giả: DUANE SHARP,
Thông tin xuất bản: : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 155558277X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9848 Định dạng: CHM
Just enough CRM
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 0131010174
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10152 Định dạng: CHM
Customer management excellence
Tác giả: Faulkner Mike,
Thông tin xuất bản: nt : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.8120941
ISBN: 0470848537
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12100 Định dạng: PDF
Cẩm nang quản lý khách hàng là trên hết = Putting Customers First
Tác giả: Bruce Andy,
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tiếp thị hiệu quả
Tác giả: Heller Robert,
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing & nghệ thuật định giá
Tác giả: Mạnh Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.816
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tiếp thị bán hàng : Những con đường thành công
Tác giả: Nguyễn Hiệp,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục