Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Membrane technology in the chemical industry
Tác giả: S P Nunes, K V Peinemann
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Membrane technology a practical guide to membrane technology and applications in food and bioprocessing
Tác giả: Z F Cui, H S Muralidhara
Xuất bản: Oxford: Elsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Kỹ thuật màng : khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng
Tác giả: Thanh Phong Mai, Mai Hà Thanh Uyên, Mai Xuân Kỳ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28424
 
Nanostructured polymer membranes
Tác giả: Olga Nazarenko, Visakh P M
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Science and technology of separation membranes
Tác giả: Tadashi Uragami
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Membrane materials for gas and vapor separation : synthesis and application of silicon-containing polymers
Tác giả: I͡U P I͡Ampolʹskiĭ, E I͡A Finkelʹshteĭn
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Membrane process design using residue curve maps
Tác giả: Mark Peters
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Kỹ thuật tách và tinh chế trong hóa học
Tác giả: Phan Đình Châu, Vũ Bình Dương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28424
 
Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Tập 2 - Tính toán và thiết kế
Tác giả: Nguyễn Hữu Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28424
 
1

Truy cập nhanh danh mục