Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 85 kết quả
Plastics and the environment
Tác giả: A L Andrady
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Plastics fabrication and recycling
Tác giả: Manas Chanda, Salil K Roy
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Plastics materials and processes : a concise encyclopedia
Tác giả: Charles A Harper, Edward M Petrie
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Antimicrobial polymers
Tác giả: Jose Maria Lagaron, Maria Jose Ocio, Amparo Lopez Rubio
Xuất bản: Hoboken N J: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Concise encyclopedia of high performance silicones
Tác giả: Mark D Soucek, Atul Tiwari
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley and Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Plastics engineering
Tác giả: R J Crawford
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Plastics materials
Tác giả: J A Brydson
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Handbook of polypropylene and polypropylene composites
Tác giả: Harutun G Karian
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Handbook of polypropylene and polypropylene composites
Tác giả: Harutun G Karian
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
Atmospheric pressure plasma treatment of polymers : relevance to adhesion
Tác giả: K L Mittal, Michael Thomas
Xuất bản: Salem Massachusetts Hoboken New Jersey: Scrivener Publishing John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục