Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 273 kết quả
Poucher's perfumes, cosmetics and soaps
Tác giả: Hilda Butler, W A Poucher, W A Poucher
Xuất bản: Dordrecht London: Kluwer Academic, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.5
 
Hương liệu mỹ phẩm
Tác giả: Vương Ngọc Chính
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  668.55
 
Perfumery : practice and principles
Tác giả: Robert R Calkin, Joseph Stephan Jellinek
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.54
 
Kiểm nghiệm mỹ phẩm : Tài liệu đào tạo sau đại học
Tác giả: Thái Nguyễn Hùng Thu, Lê Thị Hường Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  668.550287
 
Milady skin care and cosmetic ingredients dictionary
Tác giả: M Varinia Michalun, Joseph C DiNardo
Xuất bản: Clifton Park NY: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.5503
 
VICE 2.0 Helps Fleets Evaluate CNG Investments (Fact Sheet) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  668.5
 
CNG Cylinder Safety - Education, Outreach, and Next Steps (Presentation) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  668.5
 
Cradle-to-Grave Lifecycle Analysis of U.S. Light-Duty Vehicle-Fuel Pathways [electronic resource] : A Greenhouse Gas Emi...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  668.5
 
Linking morphology with activity through the lifetime of pretreated PtNi nanostructured thin film catalysts [electronic ...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  668.5
 
Cosmetic nanotechnology : polymers and colloids in cosmetics
Tác giả: Sarah E Morgan, Kathleen O Havelka, Robert Y Lochhead
Xuất bản: Washington DC: American Chemical Society, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục