Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Hình họa 1 khối cơ bản và tĩnh vật
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741
 
Vẽ mĩ thuật : Sách dùng cho sinh viên học ngành kiến trúc
Tác giả: Lê Đức Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741
 
Mỹ thuật căn bản dành cho thiếu nhi. tập 1
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741
 
Bí quyết vẽ ký họa
Tác giả: Huỳnh Phạm Hương Trang
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741
 
Đồ án minh họa, tranh truyện
Tác giả: Đào Đức Khôi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741
 
Ký họa chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Văn Mẫn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  741
 
Ký họa chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Văn Mẫn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  741
 
Ký họa chuyên ngành
Tác giả: Hà Văn Chúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  741
 
Hình họa 1-hình họa đen trắng
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  741
 
Hình họa 1- khối cơ bản và tĩnh vật
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  741
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục