Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 63 kết quả (0.1718764 giây)
Persecution, Collaboration, Resistance. Music in the 'Reichskommissariat Norwegen' (1940-45)
Tác giả: Ina Rupprecht,
Thông tin xuất bản: : Waxmann Verlag , 2020
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783830941309
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Carillons and Carillon Music in Old Gdańsk
Tác giả: Popinigis Danuta,
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783631676035
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gaspar van Weerbeke: Perspektives on his Life and Music
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : , 201911
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9782503584546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Beginnings of Polish Musicology
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783631809587
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Mimetic Strand in the Cello Literature : Within the Context of History, Instrument Design, Iconography and Cello Per...
Tác giả: Mizia Urszula,
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783631806142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tuning up! The Innovative Potential of Musikvermittlung
Tác giả: Chaker Sarah,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2022
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783837656817
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The enjoyment of music
Tác giả: Machlis Joseph,
Thông tin xuất bản: New York : WW Norton Co , 2003
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 0393978796
Musical Composition in the Context of Globalization : New Perspectives on Music History in the 20th and 21st Century
Tác giả: Utz Christian,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2021
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783837650952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Beginnings of Polish Musicology
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783631809587
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ethnomusicology Matters : Influencing Social and Political Realities (Edition 1)
Tác giả: Kolbl Marko,
Thông tin xuất bản: : Bohlau , 2019
Ký hiệu phân loại: 780
ISBN: 9783205232872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục