Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
The Cambridge Companion to Mozart [electronic resource]
Tác giả: Simon P Keefe, Jonathan Cross
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
MP3 : the definitive guide
Tác giả: Scot Hacker
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Brainard's biographies of American musicians [electronic resource]
Tác giả: E Douglas Bomberger
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Brainard's biographies of American musicians
Tác giả: E Douglas Bomberger
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
The enjoyment of music
Tác giả: Joseph Machlis, Kristine Forney
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  780
 
Voice actor's guide to recording at home and on the road elektronisk ressurs
Tác giả: Harlan Hogan, Jeffrey P Fisher
Xuất bản: Boston Mass: Course Technology, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
The Cambridge companion to Debussy
Tác giả: Simon Trezise
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Music : a very short introduction
Tác giả: Nicholas Cook
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Mendelssohn : a life in music
Tác giả: R Larry Todd
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Stravinsky inside out
Tác giả: Charles M Joseph
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục