Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 352 kết quả (0.0199748 giây)
Media/impact : an introduction to mass media
Tác giả: Shirley Biagi
Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 302.23
 
The media of mass communication
Tác giả: John Vivian
Boston: Allyn and Bacon, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 302.23
 
Mass media law
Tác giả: Don R Pember
Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 343.73099
 
Mass media law
Tác giả: Don R Pember
Boston: McGrawHill Higher Education, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 343.73099
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 302.23
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 302.23
 
Protein mass spectrometry
Tác giả: 
Amsterdam Boston: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.633
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (rar)
ddc: 302.23
 
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 302.2
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 302.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục