Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 342 kết quả
Media/impact : an introduction to mass media
Tác giả: Shirley Biagi
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
The media of mass communication
Tác giả: John Vivian
Xuất bản: Boston: Allyn and Bacon, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Mass media law
Tác giả: Don R Pember, Clay Calvert
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.73099
 
Mass media law
Tác giả: Don R Pember, Clay Calvert
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.73099
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
Protein mass spectrometry
Tác giả: Julian P Whitelegge
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.633
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (rar)
ddc:  302.23
 
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Stanley J Baran
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục