Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 89 kết quả (0.0199524 giây)
Representing black music culture : then, now, and when again?
Tác giả: William C Banfield
Lanham Md: Scarecrow Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
Gustav Mahler
Tác giả: Jens Malte Fischer
New Haven: Yale University Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
The Mostly Mozart guide to Mozart
Tác giả: Carl A Vigeland
New York Hoboken NJ: LIncoln Center John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
Haydn studies elektronisk ressurs
Tác giả: 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
The Cambridge Mozart encyclopedia
Tác giả: 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
J.S. Bach : a life in music
Tác giả: Peter Williams
Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
Our Schubert : his enduring legacy
Tác giả: David P Schroeder
Lanham Md: Scarecrow Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
Richard Wagner for the new millennium : essays in music and culture
Tác giả: 
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
Grieg :music, landscape and Norwegian identity
Tác giả: Daniel M Grimley
Woodbridge Rochester NY: Boydell Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
Schoenberg
Tác giả: Malcolm MacDonald
New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 780.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục