Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Bent Larsen's best games : fighting chess with the great Dane
Tác giả: Bent Larsen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
French defence advance variation : white repertoire
Tác giả: Evgenny Sveshnikov, Anatoly Karpov
Xuất bản: Oetwil Switzerland: Edition Olms, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Vida y partidas de Carlos Torre : gran maestro internacional de ajedrez
Tác giả: Gabriel Velasco
Xuất bản: Mexico DF: Incaro, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Tal's 100 best games, 1961-1973
Tác giả: Mihails Tāls, Berna Cafferty
Xuất bản: London: Batsford, 197
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Secrets of grandmaster play
Tác giả: John Nunn, P C Griffiths
Xuất bản: New York: Collier Books, 1987
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Anatoly Karpov : his road to the world championship
Tác giả: M M Botvinnik, M M Botvinnik
Xuất bản: Oxford New York: Pergamon Press, 1978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
1000 best short games of chess : a treasury of masterpieces in miniature
Tác giả: Irving Chernev
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1987
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
1

Truy cập nhanh danh mục