Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 351 kết quả (0.734374 giây)
Probe catalogue
Tác giả: Tác giả,
Thông tin xuất bản: : knxb , 1987
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Write for business
Tác giả: Doherty Michael,
Thông tin xuất bản: England : Longman , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 334 Định dạng: PDF
How to think like a scientist : answering questions by the scientific method
Tác giả: Kramer Stephen P,
Thông tin xuất bản: New York : HarperColins , 1987
Ký hiệu phân loại: 502.8
ISBN: 0690045638
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Mechanics for engineers dynamics
Thông tin xuất bản: New york : McGrawHill , 1987
Ký hiệu phân loại: 620.1054
ISBN: 0070045828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mos Digital Electronics
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1987
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 9971503727
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
American popular music
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy , 1987
Ký hiệu phân loại: 306.48473
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Information, Randomness and Incompletene
Tác giả: Chaitin GJ,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1987
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 9971504790
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Advanced English for translation
Tác giả: Chamberlin Dennis,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Intermediate : Workbook
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335615
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Upper - Intermadiate : student's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335615
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục