Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Hệ thống các bài tập huấn luyện Karate-do : Sách dùng cho sinh viên Đại họa TDTT
Tác giả: Trần Tuấn Hiếu, Lê Hoài Phương, Nguyễn Tuấn Cường
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8153
 
Karate song đấu tự do
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8153
 
Giáo trình Karate-do : dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Trần Tuấn Hiếu, Nguyễn Danh Thái, Nguyễn Đương Bắc
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục Thể thao, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8153
 
Xây dựng kế hoạch huấn luyện cho VĐV Karate-Do
Tác giả: Trần Tuấn Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8153
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Karate-do : sách dành cho sinh viên chuyên sâu chuyên ngành GDTC và HLTT
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8153
 
Mas Oyama's Essential karate
Tác giả: Masutatsu 叹ama, Masutatsu 叹ama
Xuất bản: New York: Sterling Pub Co, ñ978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Taekwondo grappling techniques : hone your competitive edge for mixed martial arts
Tác giả: Tony Kemerly, Steve Snyder
Xuất bản: North Clarendon Vt: Tuttle Pub, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Tae kwon do : the ultimate reference guide to the world's most popular martial art
Tác giả: Yeon Hee Park, Jon Gerrard, Yeon Hwan Park
Xuất bản: New York: Checkmark Books, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Shantung Black Tiger : a Shaolin fighting art of north China
Tác giả: Khek Kiong Tjoa, Quintin Chambers, Donn F Draeger
Xuất bản: New York: Weatherhill, c1976
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
ddc:  796.8153
 
Karate-dō kyōhan ; the master text
Tác giả: Gichin FunakoshiGichin Funakoshi
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International Distributed in the US by Harper Row New York, 197
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục