Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3300427 giây)
Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2011
Ký hiệu phân loại: 808.066659
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 142346 Định dạng: PDF
Public relations writing : From & Style
Tác giả: Newsom Doug,
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Wadsworth , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.066659
ISBN: 9780534612962
Bộ sưu tập: Văn học
Effective writing skills for public relations
Tác giả: Foster John,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page , 2001
Ký hiệu phân loại: 808.066659
ISBN: 0749436328
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 146640 Định dạng: PDF
Power sales writing [electronic resource]
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 808.066659
ISBN: 0071410333
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 40850 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục