Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
The Apocalypse Reader
Tác giả: Brian Aldiss, Roger Penrose cm Brian Aldiss
Xuất bản: : Thunders Mouth Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0080382
 
The Cambridge Companion to the African American Novel
Tác giả: Maryemma Graham
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.00989607
 
The wand in the word : conversations with writers of fantasy
Tác giả: Leonard S Marcus
Xuất bản: Cambridge Mass: Candlewick Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.009
 
They Aren't, Until I Call Them : Performing the Subject in American Literature
Tác giả: Bollobás Enikö
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.00935
 
Tactics of the Human: Experimental Technics in American Fiction
Tác giả: Laura Shackelford
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  813.009356
 
They Aren?t, Until I Call Them
Tác giả: Bollobás Enikö
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  813.00935
 
They Aren't, Until I Call Them Performing the Subject in American Literature
Tác giả: Bollobás Enikö
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.00935
 
Anne Hébert Le secret de vie et de mort
Tác giả: Andre Brochu
Xuất bản: Ottawa: Presses de lUniversite dOttawa, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.009
 
Market aesthetics : the purchase of the past in Caribbean diasporic fiction
Tác giả: Elena Machado Sáez
Xuất bản: Charlottesville: University of Virginia Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0099729
 
Outside, America : the temporal turn in contemporary American fiction
Tác giả: Hikaru Fujii
Xuất bản: New York: Bloomsbury Academic, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.009353
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục