Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Across the Wall
Tác giả: Alan Burt Akers
Xuất bản: : Allen Unwin Pty Ltd, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.3
 
Axiomatic
Tác giả: Qanta Ahmed
Xuất bản: : London Gollancz 2008 c1995, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.3
 
Seven Ancient Wonders
Tác giả: Robert Mecklenburg
Xuất bản: : Macmillan Publishers Australia, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.3
 
Murder on the apricot coast
Tác giả: Marion Halligan
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
Ghost hunter
Tác giả: Julie Hunt, Beth Norling
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
Bright air
Tác giả: Barry Maitland
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
Spook's shack
Tác giả: Wendy Orr, Kerry Millard
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
On the run
Tác giả: Julie Hunt, Beth Norling
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
The dead of the night
Tác giả: John Marsden
Xuất bản: Sydney: Pan Australia, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
The lightning thief [electronic resource]
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: Miramax BooksHyperion Books for Children, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục