Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 949 kết quả
Hai mươi bốn giờ một phút : tuyển tập tạp văn thời báo Kinh tế Sài gòn
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo kinh tế Sài Gòn Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo kinh tế Sài Gòn, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Ba lần vượt Trường Sơn : Hồi ký
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Gửi lại mùa thu cũ : thơ
Tác giả: Hoàng Giáp Tôn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Luật đời & cha con : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Tiếng người
Tác giả: Phan Việt
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Hồng gai : Về nhan sắc danh giá phù phiếm
Tác giả: Keng
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX)
Tác giả: Phong Lê
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
...Mẹ, cô tiên vườn địa đàng
Tác giả: Trương Tri
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.92214
 
Trăng soi sân nhỏ : tập truyện ngắn
Tác giả: Ma Văn Kháng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục