Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Cities of the world a compilation of current information on cultural, geographical, and political conditions in the coun...
Tác giả: Karen Ellicott
Xuất bản: : Thomson Gale, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Cities of the world a compilation of current information on cultural, geographical, and political conditions in the coun...
Tác giả: Karen Ellicott
Xuất bản: : Thomson Gale, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Cruise vacations for dummies 2007
Tác giả: Heidi Sarna, Matt Hannafin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Frommer's 500 places to see before they disappear elektronisk ressurs
Tác giả: Holly Hughes, Julie Duchaine
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Frommer's 500 adrenaline adventures [electronic resource]
Tác giả: Lois Friedland
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
The road less travelled : 1,000 amazing places off the tourist trail
Tác giả: Bill Bryson
Xuất bản: London: Dorling Kindersley, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
101 điều cần biết về du lịch : T.1 : Sổ tay cho người du lịch
Tác giả: Phạm Côn Sơn
Xuất bản: TpHCM: Thanh Niên, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910.202
 
101 điều cần biết về du lịch : T.3 : Sổ tay du lịch tài nguyên và phát triển du lịch
Tác giả: Phạm Côn Sơn
Xuất bản: TpHCM: Thanh Niên, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910.202
 
Cities of the world a compilation of current information on cultural, geographical, and political conditions in the coun...
Tác giả: Karen Ellicott
Xuất bản: New york: Thomson Gale, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Cruise vacations for dummies
Tác giả: Heidi Sarna
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục