Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 122 kết quả
Classic portrait photography : techniques and images from a master photographer
Tác giả: William S McIntosh
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
The best of digital wedding photography
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
The best of family portrait photography : for digital and film photographers : [professional techniques and images]
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
How to start and operate a digital portrait photography studio
Tác giả: Lou Jacobs
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.1
 
Professional portrait lighting : techniques and images from master photographers
Tác giả: Michelle Perkins
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Night and low-light techniques for digital photography
Tác giả: Peter Cope
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Black & white photography techniques with Adobe Photoshop
Tác giả: Maurice Hamilton
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Master lighting guide for portrait photographers
Tác giả: Christopher Grey
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Master guide for underwater digital photography
Tác giả: Jack, Sue Drafahl
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.73
 
The art of bridal portrait photography : techniques for lighting and posing
Tác giả: Marty Seefer
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 

Truy cập nhanh danh mục