Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Developing animals : wildlife and early American photography
Tác giả: Matthew Brower
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Power marketing, selling, and pricing : a business guide for wedding and portrait photographers
Tác giả: Mitche Graf
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Remote exposure : a guide to hiking and climbing photography
Tác giả: Alexandre Buisse
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Photographing childhood : the image & the memory [electronic resource]
Tác giả: LaNola Kathleen Stone
Xuất bản: Waltham MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Focus on photographing people [electronic resource]
Tác giả: Haje Jan Kamps
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Nude photography : the art and the craft
Tác giả: Pascal Baetens
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
The best of digital wedding photography
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
The best of family portrait photography : for digital and film photographers : [professional techniques and images]
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Master lighting guide for portrait photographers
Tác giả: Christopher Grey
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
The art of bridal portrait photography : techniques for lighting and posing
Tác giả: Marty Seefer
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục