Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Costa Rica for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Eliot Greenspan
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.2860452
 
Spain 2010
Tác giả: Danforth Prince, Darwin Porter
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Frommers John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.60483
 
Cruise vacations for dummies 2007
Tác giả: Heidi Sarna, Matt Hannafin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Walt Disney World & Orlando for dummies 2009
Tác giả: Laura Lea Miller
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Frommers John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.59240464
 
Paris 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Darwin Porter
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.43610484
 
Washington, D.C. for dummies
Tác giả: Tom Price, Beth Rubin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Frommers John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.530442
 
Archaeology for dummies
Tác giả: Nancy Marie White
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1
 
Rome for dummies
Tác giả: Bruce Murphy, Alessandra de Rosa
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.56320493
 
Arizona for dummies
Tác giả: Edie Jarolim
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.910454
 
Walt Disney World and Orlando for dummies 2007
Tác giả: Laura Lea Miller
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.59240464
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục