Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
New directions in biocultural anthropology
Tác giả: Molly K Zuckerman
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.9
 
The human microbiota [electronic resource] : how microbial communities affect health and disease
Tác giả: David N Fredricks
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyBlackwell, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Reviews in computational chemistry. Vol.22
Tác giả: Donald B Boyd, Thomas R Cundari, Kenny B Lipkowitz
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.8
 
March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure
Tác giả: Michael Smith
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  547
 
Business statistics for dummies
Tác giả: Alan Anderson
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Diversity-oriented synthesis : basics and applications in organic synthesis, drug discovery, and chemical biology
Tác giả: An Trabocchi
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Wiley's English-Spanish Spanish-English chemistry dictionary
Tác giả: Steven M Kaplan
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540.3
 
The art of problem solving in organic chemistry
Tác giả: Miguel E Alonso-Amelot
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Einstein : A to Z
Tác giả: Karen C Fox, Aries Keck
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Son, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.092
 
Understanding mass spectra : a basic approach
Tác giả: R Martin Smith
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  5430.0873
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục