Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 157 kết quả
Statistics II for dummies [electronic resource]
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Statistical case studies : a collaboration between academe and industry
Tác giả: Arnold Goodman, Larry D Haugh, Roxy Peck
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models [electronic resource]
Tác giả: Daniel Straumann
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Constrained clustering : advances in algorithms, theory, and applications
Tác giả: Sugato Basu, Ian Davidson, Kiri Lou Wagstaff
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Time-series forecasting
Tác giả: Christopher Chatfield
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Visualizing data patterns with micromaps
Tác giả: Daniel B Carr, Linda Williams Pickle
Xuất bản: Boca Raton FL: Chapman HallCRC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Statistics in a nutshell [electronic resource]
Tác giả: Sarah Boslaugh, Paul A Watters
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Elementary statistics : A step by step approach
Tác giả: Allan G Bluman
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.5
 
Intermediate statistics for dummies
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Statistics in a nutshell
Tác giả: Sarah Boslaugh
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục