Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Oxford handbook of reproductive medicine and family planning
Tác giả: John Guillebaud, Roy Homburg, Enda McVeigh
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.9
 
Oxford textbook of clinical nephrology
Tác giả: Neil Turner
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.61
 
Best of five MCQs for the gastroenterology SCE
Tác giả: Charlotte Rutter
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Oxford handbook of nephrology and hypertension
Tác giả: Simon Steddon
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.6
 
The Oxford handbook of the history of international law
Tác giả: Bardo Fassbender, Daniel Högger, Simone Peter, Anne Peters
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  341.09
 
Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives
Tác giả: Mary Jo Hatch, Ann L Cunliffe
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
Oxford textbook of global public health
Tác giả: Roger Detels
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Introduction to business law
Tác giả: Lucy Jones
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.4207
 
Oxford handbook of obstetrics and gynaecology
Tác giả: Sally Collins
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618
 
The conflict of laws
Tác giả: Adrian Briggs
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục