Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 63 kết quả (0.0312934 giây)
Fashion in the time of The great Gatsby
Tác giả: LaLonnie Lehman
Oxford United Kingdom: Shire Publications, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc: 391.09
 
Oxford handbook of reproductive medicine and family planning
Tác giả: 
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 613.9
 
Oxford textbook of clinical nephrology
Tác giả: 
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.61
 
Best of five MCQs for the gastroenterology SCE
Tác giả: 
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.3
 
The Oxford handbook of the history of international law
Tác giả: 
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 341.09
 
Oxford handbook of nephrology and hypertension
Tác giả: 
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 616.6
 
Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives
Tác giả: Mary Jo Hatch
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 302.35
 
Oxford textbook of global public health
Tác giả: 
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 362.1
 
Introduction to business law
Tác giả: Lucy Jones
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 346.4207
 
Oxford handbook of obstetrics and gynaecology
Tác giả: 
Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 618
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục