Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Growing object-oriented software, guided by tests
Tác giả: Steve Freeman, Nat Pryce
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Game programming algorithms and techniques : a platform-agnostic approach
Tác giả: Sanjay Madhav
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81526
 
C++ primer
Tác giả: Stanley B Lippman, Lajoie Josée, Barbara E Moo
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Windows Server 2003/2000 Terminal Server solutions : implementing Windows Terminal Services and Citrix MetaFrame Present...
Tác giả: Todd W Mathers
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4476
 
Imperfect XML : rants, raves, tips, and tricks--from an insider
Tác giả: David Megginson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.72
 
Apache Jakarta and beyond : a Java programmer's introduction
Tác giả: Larne Pekowsky
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Aspect-oriented software development with use cases
Tác giả: Ivar Jacobson, Pan-Wei Ng
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Slamming spam : a guide for system administrators
Tác giả: Robert Haskins, Dale Nielsen
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.692
 
Understanding SOA with Web services
Tác giả: Eric Newcomer, Greg Lomow
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65
 
Eclipse Aspectj : aspect-oriented programming with Aspectj and the Eclipse Aspectj development tools
Tác giả: Adrian Colyer
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục