Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 104 kết quả
Developing Cisco IP phone services
Tác giả: Darrick Deel, Mark Nelson, Anne Smith
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Tìm hiểu mạng máy tính
Tác giả: Trần Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.65
 
Distributed cooperative laboratories : networking, instrumentation, and measurements
Tác giả: F Davoli, Sergio Palazzo, Sandro Zappatore
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Microsoft System Center 2012 configuration manager [electronic resource] : administration cookbook
Tác giả: Brian Mason, Greg Ramsey
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Enterprise network testing [electronic resource] : the role and applications of testing in pre-peployment, migration, an...
Tác giả: Andy Sholomon, Tom Kunath
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
SOA approach to integration : XML, web services, ESB, and BPEL in real-world SOA projects [electronic resource]
Tác giả: Matjaz B Juric, Clemens Utschig, Manish Verma
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Oracle SOA Infrastructure Implementation Certification handbook (1Z0-451) [electronic resource]
Tác giả: Kathiravan Udayakumar
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Network simulation experiments manual
Tác giả: Emad Aboelela, Larry L Peterson, Bruce S Davie
Xuất bản: Burlington MA: Morgan Kaufmann, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Wireless network hacks & mods for dummies
Tác giả: Daniel D Briere, Patrick J Hurley
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Expert Service-Oriented Architecture in C# 2005
Tác giả: Duran Jeffrey, Mauricio Hasan
Xuất bản: : Apress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục