Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Fluorescence microscopy
Tác giả: Ulrich Kubitscheck, R Peters
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.82
 
Encyclopedia of marine natural products
Tác giả: Jean-Michel Kornprobst
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6 547
 
Cost containment and efficiency in national health systems : a global comparison
Tác giả: Philip Jacobs, Egon Jonsson
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10681
 
Practical enzymology
Tác giả: Hans Bisswanger
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.0151
 
Plant stress biology : from genomics to systems biology
Tác giả: Heribert Hirt
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Plant stress biology : from genomics to systems biology
Tác giả: Heribert Hirt
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Prevention of fetal alcohol spectrum disorder FASD [electronic resource] : who is responsible?
Tác giả: Sterling Clarren, Egon Jonsson, Amy Salmon
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 H-659
 
1

Truy cập nhanh danh mục