Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Seeds of concern : the genetic manipulation of plants
Tác giả: David R Murray
Xuất bản: Sydney NSW Wallingford Oxon UK New York: University of New South Wales Press CABI Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Công nghệ gen trong nông nghiệp
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Quốc Dung
Xuất bản: Huế: , 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Application of Molecular Methods and Raman Microscopy : Spectroscopy in Agricultural Sciences and Food Technology
Tác giả: Biljana Vucelić-Radović, Dejan Lazić, Dejan Lazić, Miomir Nikšić, Miomir Nikšić, Biljana Vucelić-Radović
Xuất bản: London: Ubiquity Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Xây dựng phương pháp phát hiện thực phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật dựa trên trình tự promoter 34S-FMV
Tác giả: Trần Quang Phát, Phạm Vũ Việt Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Industrializing organisms : introducing evolutionary history
Tác giả: Susan R Schrepfer, Philip Scranton
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Genetically modified planet : environmental impacts of genetically engineered plants
Tác giả: C Neal Stewart
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Crop genetic diversity in the field and on the farm : principles and applications in research practices
Tác giả: Devra I Jarvis, T Hodgkin, Cristián Samper, Melinda Smale, B R Sthapit, A H D Brown, Isabel López Noriega, John D Tuxill
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Plant stress biology : from genomics to systems biology
Tác giả: Heribert Hirt
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Genetic Glass Ceilings Transgenics for Crop Biodiversity
Tác giả: Jonathan Gressel
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.5233
 
RNAi for plant improvement and protection
Tác giả: Bruno Mezzetti, Lorenzo Burgos, Lorenzo Burgos, Bruno Mezzetti, Jeremy Sweet, Jeremy Sweet
Xuất bản: UK: CABI, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục