Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 342 kết quả
Education law of the people's republic of china
Tác giả:
Xuất bản: Beijing: , 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.5107
 
Programming embedded systems in C and C++. [computer file]
Tác giả: Michael Barr
Xuất bản: Beijing: OReilly, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Cassandra : the definitive guide
Tác giả: Eben Hewitt
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.758
 
Arista warrior
Tác giả: Gary A Donahue
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
XML and InDesign
Tác giả: Dorothy J Hoskins
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
Python for data analysis
Tác giả: Wes Mckinney
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Learning iOS programming
Tác giả: Alasdair Allan
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Programming iOS 7
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Make: electronics : learning by discovery
Tác giả: Charles Platt
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  621.381
 
Programming Android : Java Programming for the New Generation of Mobile Devices
Tác giả: Zigurd R Mednieks, Laird Dornin, G Blake Meike, Masumi Nakamura
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục