Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3636 kết quả (0.6100534 giây)
Fast and efficient context-aware services
Tác giả: Raz Danny,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 047001668X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15777 Định dạng: PDF
Java™ All-in-One Desk Reference For Dummies®
Tác giả: Lowe Doug,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 076458961X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15824 Định dạng: PDF
Frommer's Portable Bahamas
Tác giả: Porter Darwin,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 917.29604
ISBN: 0764538772
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 16244 Định dạng: PDF
Access 2003 Bible
Tác giả: Reardon Jennifer,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0764539868
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16246 Định dạng: PDF
SQL For Dummies®, 5th Edition
Tác giả: Taylor Allen G,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0764540750
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16248 Định dạng: PDF
Buying a Computer For Dummies®, 2004 Edition
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0764540777
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16249 Định dạng: PDF
Photoshop® Album For Dummies®
Tác giả: Obermeier Barbara,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 0764542125
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16252 Định dạng: PDF
SQL For Dummies®, 6th Edition
Tác giả: Taylor Allen G,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 047004652X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16406 Định dạng: PDF
Financial Management and Analysis Workbook : Step-By-Step Exercises and Tests to Help You Master Financial Management an...
Tác giả: Fabozzi Frank J,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 9780471477617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23971 Định dạng: PDF
The Neanderthals. [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor Francis , 2008
Ký hiệu phân loại: 930.12
ISBN: 9780203889664
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 35126 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục