Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Một số lỗi tác nghiệp của phóng viên
Tác giả: Gia Hi
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình dịch máy
Tác giả: Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Nghiêm Quốc Minh, Ngô Quốc Hưng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.35
 
Gia Định Báo - tờ báo Việt ngữ đầu tiên
Tác giả: Lê Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hà, Ưng Sơn Ca
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  079
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Trọng Hùng, Thái Lê Nguyên
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.42
 
Kỹ năng làm phóng sự điều tra
Tác giả: Hoài Nam
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Giáo trình phỏng vấn phát thanh - truyền hình
Tác giả: Ngô Thị Hồng Minh, Cù Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mai Thu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Giáo trình Illustrator
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Loan, Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình HI - TECH C
Tác giả: Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Tấn Nó
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Giáo trình Vi xử lý
Tác giả: Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Giáo trình mạng nơ ron học sâu và ứng dụng
Tác giả: Lê Mỹ Hà,
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục