Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.6699604 giây)
The iPad 2 pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Peachpit Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0132779773
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66488 Định dạng: PDF
Beginning Android application development
Tác giả: Lee WeiMeng,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1118017110
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65225 Định dạng: PDF
Droid X [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Gralla Preston,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly Media , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67019 Định dạng: PDF
The Transactor Book of Bits and Pieces #1 for All Commodore Computers! (A Collection of the Bits and Pieces Sections Fro...
Thông tin xuất bản: : Transactor Publishing , 1986
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0969208618
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 62704 Định dạng: PDF
Take your iPad to work [electronic resource]
Tác giả: Proffitt Brian,
Thông tin xuất bản: Boston : Course Technology PTR , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1435459008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65231 Định dạng: PDF
BlackBerry for dummies
Tác giả: Kao Robert,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0471757411
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67771 Định dạng: PDF
Macs all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: Wang Wally,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470169575
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71300 Định dạng: PDF
BlackBerry all-in-one for dummies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: IndianapolisInd : Wiley publising inc , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470531207
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67134 Định dạng: PDF
Switching to a Mac for dummies
Tác giả: Reinhold Arnold,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470466618
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71083 Định dạng: PDF
iPad application development for dummies
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470920505
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65176 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục