Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
How to research [electronic resource]
Tác giả: Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight
Xuất bản: Buckingham Bristol PA USA: Open University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.42
 
A gentle guide to research methods
Tác giả: Gordon Rugg, Marian Petre
Xuất bản: Maidenhead England New York: McGraw HillOpen University Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  001.42
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  001.42
 
Nhập môn tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học
Tác giả: Dương Nguyên Vũ, Ngô Kiều Nhi, Nguyễn Nam Hải
Xuất bản: Hà Nội: Trí Thức, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trung Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42
 
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trương Thanh Cảnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  001.42
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: HGiáo dục: , 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  001.42
 
Nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ
Xuất bản: H: Văn hóa Thông tin, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục