Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.0199149 giây)
How to research [electronic resource]
Tác giả: Loraine Blaxter
Buckingham Bristol PA USA: Open University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001.42
 
A gentle guide to research methods
Tác giả: Gordon Rugg
Maidenhead England New York: McGraw HillOpen University Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 001.42
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 001.42
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trung Nguyên
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001.42
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001.42
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê
TpHCM: Trẻ, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001.42
 
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trương Thanh Cảnh
TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc: 001.42
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
HGiáo dục: , 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 001.42
 
Nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ
H: Văn hóa Thông tin, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 001.42
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001.42
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục