Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Secret weapons : technology, science & the race to win World War II
Tác giả: Brian Ford
Xuất bản: The United Kingdom: Osprey Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.809044
 
Hungary and the Fall of Eastern Europe 1000-1568 (Men-At-Arms)
Tác giả: David Nicolle, Angus McBride
Xuất bản: : Osprey Publishing, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.009439
 
Field artillery
Tác giả: Philip Katcher, Tony Bryan
Xuất bản: : Osprey Publishing, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.12
 
The Soviet Army
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Luftwaffe airborne and field units
Tác giả: Martin Windrow
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
United States Marine Corps
Tác giả: John Millin Selby
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  359.9
 
The Cossacks
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  357
 
The King's Regiment
Tác giả: Gilbert Alan Shepperd, Michael Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
The Royal Artillery
Tác giả: W Y Carman
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
The army of the German Empire, 1870-1888
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục