Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiểng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.422
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính ổn định mái dốc SLOPE/W
Tác giả: Đỗ Văn Đệ
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình
Tác giả: Đặng Tỉnh, Nguyễn Huy Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.362
 
Cơ sở lý thuyết của các phương pháp tính ổn định mái dốc trong phần mền Slope/w
Tác giả: Đỗ Văn Đệ
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý dự án (Microsoft Project 98) : Phần thứ nhất
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
STAAD.Pro 2002 : Phần mềm tính kết cấu chuyên dụng
Tác giả: Ngô Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Turbo Pascal với hệ chương trình tính toán nền móng
Tác giả: Đặng Tỉnh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Trần Đức Quang
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74068
 
Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Công nghệ thông tin định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn Sinh, Huỳnh Khả Tú, Trần Mạnh Hà
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục