Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 1200 kết quả
Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế : TCXDVN 276:2003 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : TCXDVN 286:2003 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp yêu cầu chung : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 253:2001
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 259:2001
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 285:2002
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt : TCXD 233:1999 : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Bê tông nặng chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình : TCXD 239:2000 : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá : TCXDVN 2270:2002 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép : Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 267:2002
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 

Truy cập nhanh danh mục