Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Luật quốc tế
Tác giả: Ngô Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Truyền thông quốc tế
Tác giả: Vũ Thanh Vân
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Luật cạnh tranh
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0721
 
Tâm lý học phát triển
Tác giả: Nguyễn Văn Đồng
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc giaSự thật, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  155
 
Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
Tác giả: Hồ Xuân Mai
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới
Tác giả: Nguyễn Thị Trường Giang
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.9097
 
Tài liệu bồi dưỡng về phòng,chống tham nhũng : Dành cho giáo viên các trường đại học,cao đẳng, trung cấp
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật liên minh Châu Âu và Việt Nam : Sách chuyên khảo
Tác giả: Phan Huy Hồng, Nguyễn Thanh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc giaSự thật, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Luật thanh tra
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc giaSự thật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.06
 
1

Truy cập nhanh danh mục