Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Việc công, lợi ích tư : Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  364.1323
 
Secret holes [electronic resource]
Tác giả: Pansie Hart Flood, Felicia Marshall
Xuất bản: Minneapolis: Carolrhoda Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
Các hình thái tham nhũng : Giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp ngành
Tác giả: JEdgardo Campos, Saniay Pradhan
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  364.1323
 
The best democracy money can buy : an investigative reporter exposes the truth about globalization, corporate cons, and ...
Tác giả: Greg Palast
Xuất bản: London Sterling Va: Pluto Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
Corruption: Expanding the Focus
Tác giả: Manuhuia Barcham, Manuhuia Barcham, Barry Hindess, Barry Hindess, Peter Larmour, Peter Larmour
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  364.1323
 
Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật : (Phê duyệt kè...
Tác giả: Bùi Kiên Điện, Hoàng Thế Liên, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Văn Hương
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
Tài liệu bồi dưỡng về phòng,chống tham nhũng : Dành cho giáo viên các trường đại học,cao đẳng, trung cấp
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
Syndromes of corruption : wealth, power, and democracy
Tác giả: Michael Johnston
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
Global corruption report 2006 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: London: Pluto Press in association with Transparency International, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
Fighting corruption in the public sector
Tác giả: Jorge Martinez-Vazquez, Javier Arze del Granado, Jameson Boex
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1323
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục