Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 999 kết quả
Giáo trình dinh dưỡng : dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội
Xuất bản: Thanh Hóa: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0852
 
Cơ sở hóa học môi trường
Tác giả: Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Nội chỉ nam = Guide de Hanoi
Tác giả: Nguyễn Bá Chính
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Trang phục Thăng Long - Nội
Tác giả: Đoàn Thị Tình
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.009597
 
Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
Tác giả: Nguyễn Hoàng Liên
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  747
 
Giáo trình khoa học hàng hóa : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Nội
Tác giả: Phan Thị Thúy, Lê Thị Thúy Nga, Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.02
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh thương mại : Dùng trong các trường THCN Nội
Tác giả: Trần Thị Thu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Nội
Tác giả: Trần Thị Thu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47910019
 
Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình
Tác giả: Trần Bích Tuyền
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Nội thất (1 Tháng 2 kỳ). 139
Tác giả:
Xuất bản: Hà nội: UBND TP Hà Nội,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục