Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 64 kết quả (0.3593315 giây)
Định mức đơn giá mới trong xây dựng cơ bản áp dụng trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Building design and construction : Handbook
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 690
ISBN: 0071202153
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trường xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn lập định mức - đơn giá - dự toán - giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000...
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo - phần Điện - Nước - Thông tin
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Định mức - Đơn giá toán xây dựng cơ bản : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dự toán xây dựng cơ bản
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn việc lập và quản lí chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang của người xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Định mức vật tư xây dựng cơ bản
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục