Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Construction databook [electronic resource] : construction materials and equipment
Tác giả: Sidney M Levy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The effects of air pollution on the built environment
Tác giả: Peter Brimblecombe
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Fundamentals of residential construction
Tác giả: Edward Allen, Joseph Iano, Rob Thallon
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Tall building structures : analysis and design
Tác giả: Bryan Stafford Smith, Alex Coull
Xuất bản: New York: Wiley, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  690
 
Everything you need to know about building the custom home : how to be your own general contractor
Tác giả: John Folds, Roy Hoopes
Xuất bản: Dallas Tex: Taylor Pub Co, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  690
 
Homemade : 101 easy-to-make things for your garden, home, or farm
Tác giả: Ken Braren, Roger Griffith
Xuất bản: Charlotte Vt: Garden Way Pub, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  690
 
Greenhouses & garden sheds : inspiration, information & step-by-step projects
Tác giả: Pat Price, Nora Richter Greer
Xuất bản: Minneapolis Minn: Creative Pub International, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  690
 
Ecohouse : a design guide
Tác giả: Susan Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas
Xuất bản: Oxford Boston: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục