Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 324 kết quả (0.1719304 giây)
A physician's guide to clinical forensic medicine
Tác giả: Stark Margaret,
Thông tin xuất bản: : Humana Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 614.1
ISBN: 0896037428
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12979 Định dạng: CHM
Embryonic stem cells : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 612.0181
ISBN: 0896038815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25603 Định dạng: PDF
Molecular embryology : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 571.8616
ISBN: 0896033872
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25604 Định dạng: PDF
Molecular biology of drug addiction
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.86
ISBN: 1588290603
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25682 Định dạng: PDF
Gene mapping, discovery, and expression : methods and protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 572.8633
ISBN: 1588295753
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25695 Định dạng: PDF
Modern hematology : biology and clinical management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.15
ISBN: 1588295575
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25925 Định dạng: PDF
Molecular neuropharmacology : strategies and methods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 615.78
ISBN: 158829143x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26376 Định dạng: PDF
Autism [electronic resource] : current theories and evidence
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.8982
ISBN: 9781603274883
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28150 Định dạng: PDF
The GABA receptors [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 615.78
ISBN: 1588298132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28170 Định dạng: PDF
Cytoskeleton Dynamics : Methods and Protocols
Tác giả: Maiato Helder,
Thông tin xuất bản: : Humana Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 571.654
ISBN: 9781071602188
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục