Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 187 kết quả (0.3100037 giây)
Sinh học (3 Tháng 1 kỳ)=Journal of Biology. 3-2022
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bioactive Compounds : Biosynthesis, Characterization and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9781839692697
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chitin-Chitosan - Myriad Functionalities in Science and Technology
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9781789234060
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Synthetic Biology : New Interdisciplinary Science
Tác giả: Nagpal Madan L,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9781789840896
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vi sinh vật học công nghiệp : Giáo Trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Encyclobedia of cell Technology : T.1
Tác giả: Spier Raymond E,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 1997
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Biotechnology
Tác giả: Sahm H,
Thông tin xuất bản: NY : VCH , 1993
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 3527283102
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1926 Định dạng: PDF
Biotechnological Innovations in Chemical Synthesis
Thông tin xuất bản: UK : Butterworth Heinemann , 1997
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 0750605618
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9322 Định dạng: RAR
Understanding biotechnology
Tác giả: Borém Aluízio,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2003
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 0131010115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10153 Định dạng: CHM
Physics and Chemistry Basis of Biotechnology, Volume 7
Tác giả: De Cuyper Marcel,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 0306468913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15827 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục