Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 191 kết quả (0.3437962 giây)
Chapter Analogy-Based Inference Patterns in Pharmacological Research
Tác giả: Poellinger Roland,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9783030291785
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 15 Epistemic Gains and Epistemic Games : Reliability and Higher Order Evidence in Medicine and Pharmacology
Tác giả: Osimani Barbara,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9783030291785
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Preface
Tác giả: La Caze Adam,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9783030291785
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Các hợp chất thiên nhiên từ thảo dược phòng và chữa các bệnh virut ở người
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2010
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Introduction to pharmacology
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2003
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0415280338
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25322 Định dạng: PDF
Pharmaceutical manufacturing encyclopedia
Tác giả: Sittig Marshall,
Thông tin xuất bản: Park Ridge NJ USA : Noyes Publications , 1988
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0815511442 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25558 Định dạng: PDF
Biologically active natural products : pharmaceuticals
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0849318874
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25597 Định dạng: PDF
Buzz : the science and lore of alcohol and caffeine
Tác giả: Braun Stephen,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0195092899
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27873 Định dạng: PDF
The art of drug synthesis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2007
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0471752150
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28081 Định dạng: PDF
Histaminergic neurotransmission as a gateway for the effects of the fat sensing molecule Oleoylethanolamide : Focus on c...
Tác giả: Costa Alessia,
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9788864539942
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục