Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 316 kết quả (0.9218172 giây)
Minding the heavens : the story of our discovery
Tác giả: Belkora Leila,
Thông tin xuất bản: Bristol UK : IOP Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 520.9
ISBN: 0750307307
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 16210 Định dạng: PDF
Practical analog, digital, and embedded electronics for scientists
Tác giả: DePaola Brett D,
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 9780750334891
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A unified grand tour of theoretical physics
Tác giả: Lawrie Ian D,
Thông tin xuất bản: Bristol : IOP Publishing , 2002
Ký hiệu phân loại: 530.1
ISBN: 0750306041
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 47627 Định dạng: PDF
Dust in the Galactic Environment
Tác giả: Whittet D C B,
Thông tin xuất bản: Bristol UK : IOP Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 523
ISBN: 0750306246
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 16209 Định dạng: PDF
Ultrafast lasers and optics for experimentalists
Ký hiệu phân loại: 621.366
ISBN: 9780750336574
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modern cosmology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bristol : IOP Publishing , 2002
Ký hiệu phân loại: 523.1
ISBN: 0750308109
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 38716 Định dạng: PDF
Semiconductor integrated optics for switching light
Tác giả: Ironside C N,
Ký hiệu phân loại: 621.381045
ISBN: 9780750335171
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The everyday physics of hearing and vision
Tác giả: De Mayo Benjamin,
Ký hiệu phân loại: 612.8
ISBN: 9780750332057
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Physics of the Lorentz group
Tác giả: Backal Sibel,
Ký hiệu phân loại: 512.2
ISBN: 9780750336055
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Imaging modalities for biological and preclinical research. Volume 1. Part I, Ex vivo biological imaging : a compendium
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.0754
ISBN: 9780750330572
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục