Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Sams teach yourself eBay in 10 minutes
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.177
 
SharePoint 2010 : how-to
Tác giả: Ishai Sagi
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Sams teach yourself SharePoint foundation 2010 in 24 hours [electronic resource]
Tác giả: Mike Walsh
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Sams teach yourself Google Analytics in 10 minutes [electronic resource]
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Sams teach yourself Google AdWords in 10 minutes [electronic resource]
Tác giả: Bud E Smith
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.144
 
Sams teach yourself Ajax, JavaScript and PHP all in one
Tác giả: Phil Ballard, Michael G Moncur
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Sams teach yourself Visual Basic 2010 in 24 hours [electronic resource]
Tác giả: James D Foxall
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Zend PHP certification study guide
Tác giả: Stuart Herbert
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Sams teach yourself iPad application development in 24 hours
Tác giả: John Ray
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Sams teach yourself SQL in 24 hours
Tác giả: Ryan K Stephens, Arie Jones, Ronald R Plew
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục